עמוד:119

הרחבה 16 בכל סעיף נתונים ייצוג אלגברי וייצוג גרפי של הפונקציות . g ( x )–ו f ( x ) מצאו את שיעורי הנקודות המסומנות בגרף . משימות לסיכום 17 נתונות שתי פונקציות בייצוג אלגברי : m ( x ) = 7 - x , k ( x ) = 2 x - 5 א . השלימו את הטבלה ומצאו פתרון למשוואה : 2 x - 5 = 7 - x ב . פתרו את המשוואה 2 x - 5 = 7 - x באופן אלגברי . ג . באחד מהסרטוטים שלפניכם ניתן לראות את פתרון המשוואה . 2 x - 5 = 7 - x מצאו את הסרטוט , והסבירו כיצד מצאתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר