עמוד:118

14 לפניכם תעריפי הנסיעה של שתי חברות של מוניות : מוניות סופה : מחיר התחלתי רק ח"ש 5 ! וכן ח"ש 3 עבור כל קילומטר של נסיעה . מוניות ברק : רק ח"ש 2 עבור כל קילומטר של נסיעה ! וכן מחיר התחלתי של . ח"ש 10 נסמן x–ב את אורך הנסיעה ( בק . ( מ" הפונקציה f ( x ) מתארת את מחיר הנסיעה בחברת ברק ; הפונקציה g ( x ) מתארת את מחיר הנסיעה בחברת סופה . לפניכם הגרפים של שתי הפונקציות . א . ציינו איזה מהגרפים מתאים למוניות סופה ואיזה למוניות ברק . ב . כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציות . g ( x )–ו f ( x ) ג . השתמשו בייצוגים השונים של הפונקציות וענו על השאלות הבאות . 1 עבור איזה מרחק נסיעה גובות שתי החברות אותו מחיר ? 2 משפחת אור צריכה לנסוע מרחק של מ"ק 3 . כמה תעלה לה הנסיעה בכל אחת מהחברות ? 3 משפחת לוי צריכה לנסוע מרחק של מ"ק 7 . כמה תעלה לה הנסיעה בכל אחת מהחברות ? 4 כמה קילומטרים אפשר לנסוע תמורת ח"ש 100 בכל אחת מהחברות ? 15 נתון גרף הפונקציה . f ( x ) בכל סעיף סרטטו גרף של פונקציה g ( x ) כך שפתרונות המשוואה f ( x ) = g ( x ) יתאימו לתיאור בסעיף . ( היעזרו בדוגמה שבהמשך ( . א . x = 3 הוא פתרון של המשוואה . ב . x = 0 הוא פתרון של המשוואה . ג . למשוואה יש פתרון שלילי . דוגמה נסרטט גרף של פונקציה g ( x ) כך שפתרון המשוואה f ( x ) = g ( x ) יהיה : x = 1 תחילה נחפש על הגרף הנתון את הנקודה ששיעור x–ה שלה הוא 1 ( ראו סרטוט . ( 1 נסרטט גרף של פונקציה כלשהי שעובר דרך הנקודה שמצאנו ( ראו סרטוט . ( 2 ) האם הגרף שסרטטנו הוא האפשרות היחידה ? הסבירו ( . סרטוט 1 סרטוט 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר