עמוד:115

7 בכל סעיף נתונים משוואה וייצוג גרפי של הפונקציות שבאגפיה . 1 נסו לקבוע על פי הייצוג הגרפי בלבד אם פתרון המשוואה הוא מספר חיובי , שלילי או . 0 2 פתרו את המשוואה באופן אלגברי ובדקו אם צדקתם בקביעתכם . 8 נתונה המשוואה : x = 3 - 2 x לפניכם ייצוג גרפי וטבלת ערכים של הפונקציות שבאגפי המשוואה . מצאו פתרונות של המשוואה על פי אחד מהייצוגים , ובדקו את תשובתכם בעזרת ייצוג אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר