עמוד:113

4 לכל אחת מהמשוואות הבאות מצאו פתרון על פי הייצוג הגרפי בלבד . בדקו את הפתרון שמצאתם על ידי הצבה במשוואה . | 2 x - 3 = -2 x - 3 ב | -2 x - 3 = x ג | x = 2 x - 3 א דיון 5 בכל סעיף נתונות פונקציות g ( x )–ו f ( x ) בייצוג אלגברי ובייצוג גרפי , וכן משוואה מתאימה . נסו למצוא פתרון של המשוואה רק לפי הייצוג הגרפי של הפונקציות . אם הצלחתם , בדקו את תשובתכם על ידי הצבה . אם לא הצלחתם , פתרו את המשוואה באופן אלגברי . קריאת פתרון של משוואה מתוך הייצוג הגרפי עלולה להיות בלתי מדויקת : לעתים נראה על פי הייצוג הגרפי כי ערך מסוים של x הוא פתרון , אך בדיקת ערך x–ה הזה על ידי הצבה איננה יוצרת שוויון מספרי , וכך מתברר שהוא איננו פתרון של המשוואה . ( נתקלתם במצב כזה בסעיף א של משימה ( . 5 לעתים הייצוג הגרפי מאפשר לדעת בערך בין אילו ערכי x הפתרון נמצא , אך איננו מאפשר למצוא אותו במדויק . כך למשל בסעיף ב של משימה , 5 לפי הייצוג הגרפי ניתן לראות כי הפתרון הוא מספר שלילי שנמצא בין x = -3 לבין , x = -2 אולם לא ניתן לדעת במדויק מהו . במקרים כאלה יש לפתור את המשוואה באופן אלגברי . בכל מקרה יש לבדוק את הפתרון על ידי הצבה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר