עמוד:110

ד . השוואת פונקציות מה נלמד ? משוואה כהשוואה בין שתי פונקציות מציאת פתרון של משוואה בייצוג גרפי ובטבלת ערכים דיון 1 תחנת דלק מציעה שני מסלולי תשלום : מסלול רגיל : ₪ 8 לליטר מסלול מנויים : מחיר מוזל של ₪ 6 לליטר ודמי מנוי של ₪ 80 לחודש . א . המשתנה x מייצג את כמות הדלק שצורכים במהלך החודש . הסבירו מה מתארת כל אחת מהפונקציות : f ( x ) = 8 x g ( x ) = 6 x + 80 ב . לפניכם טבלת ערכים של הפונקציות . g ( x )–ו f ( x ) 1 השלימו את הטבלה . 2 מצאו בעזרת טבלת הערכים פתרון של המשוואה : 6 x + 80 = 8 x 3 הסבירו את משמעות הפתרון שמצאתם בסיפור . ג . 1 באיזה מסלול תשלום כדאי לגברת כהן לבחור , אם היא צורכת 75 ליטר בחודש ? 2 באיזה מסלול כדאי לאורי לבחור , אם הוא צורך 25 ליטר בחודש ? ד . לפניכם הגרפים של הפונקציות , g ( x )–ו f ( x ) המסורטטים באותה מערכת צירים . התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה . נמקו . ה . היעזרו בייצוג הגרפי שלפניכם ומצאו פתרון של המשוואה : 6 x + 80 = 8 x ו . כתבו מסמך המייעץ ללקוחות באיזה מסלול תשלום כדאי להם לבחור בהתאם לצריכת הדלק החודשית שלהם . באילו ייצוגים נעזרתם בכתיבת המסמך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר