עמוד:108

משימות לסיכום 48 לגילה ח"ש 50 בקופת החיסכון , והיא חוסכת בכל חודש ח"ש 10 . לשירה ח"ש 120 בקופתה , והיא חוסכת בכל חודש ח"ש 5 . בכל סעיף מתואר מצב . האם המצב הזה יכול להתקיים בעתיד ? אם כן , ציינו מתי . אם לא , הסבירו מדוע לא . א . בקופות של גילה ושל שירה יהיו סכומים שווים . ב . בקופה של גילה יהיה סכום כפול מזה שבקופה של שירה . 49 הגיל של נחמה קטן פי 7 מגילו של אביה . בשנה הבאה יהיה גילו של האב גדול פי 6 מגילה של נחמה . א . נסמן x–ב את גילה של נחמה . מה מתארים הביטויים הבאים בסיפור ? 1 x + 1 2 7 x + 1 3 7 x + 1 4 6 ( x + 1 ) 6 ב . כתבו בעזרת x משוואה מתאימה , פתרו אותה ומצאו בני כמה נחמה ואביה היום . ג . נסמן את גילו של האב היום . m–ב אילו מהמשוואות הבאות מתאימות לסיפור ? ד . פתרו את אחת המשוואות המתאימות שמצאתם בסעיף ג , ומצאו בני כמה נחמה ואביה היום . ודאו שקיבלתם אותה תשובה כמו בסעיף ב . 50 מחיר מגבת פנים נמוך ח"ש 5–ב ממחיר מגבת גוף . מחיר 5 מגבות גוף גבוה ח"ש 1–ב ממחיר 7 מגבות פנים . א . סמנו את מחיר מגבת הפנים , x–ב כתבו משוואה מתאימה ומצאו את המחירים של המגבות משני הסוגים . ב . סמנו d–ב את המחיר של 5 מגבות גוף , כתבו משוואה מתאימה ומצאו את המחירים של המגבות משני הסוגים . ודאו שקיבלתם אותו פתרון כמו בסעיף א . 51 מספר אחד גדול פי 8 ממספר אחר . אם נוסיף למספר הקטן , 12 נקבל את מחצית המספר הגדול . מצאו את שני המספרים . 52 בדירת חדר יש מטבח , חדר רחצה וחדר מגורים . שטח חדר המגורים גדול ר"מ 5–ב משטח המטבח . שטח חדר הרחצה הוא מחצית משטח המטבח . שטח הדירה כולה הוא ר"מ 30 . מצאו את שטחו של כל אחד מהחדרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר