עמוד:106

37 מחירו של כובע נמוך ח"ש 6–ב מהמחיר של זוג כפפות וגבוה ח"ש 2–ב מהמחיר של צעיף . המחיר של 5 זוגות כפפות שווה למחיר של 7 צעיפים . מצאו את מחירו של כל אחד מהפריטים . 38 במשפחת ראובן יש שלושה בנים . הבן האמצעי מבוגר בשנתיים מאחיו הצעיר , והבן הבכור מבוגר מהצעיר 5–ב שנים . סכום הגילים של שני הבנים הצעירים שווה לגילו של אחיהם הבכור . בני כמה הבנים של משפחת ראובן ? 39 בחנות שתי קופות . מספר הלקוחות הממתינים בתור לקופה A גדול פי 3 ממספר הממתינים לקופה . B אם יעברו 5 לקוחות מהתור של קופה A לתור של קופה , B יהיה מספר שווה של ממתינים בשתי הקופות . א . נסמן x–ב את מספר הלקוחות הממתינים לקופה . B הסבירו את המשמעות של כל אחד מהביטויים בסיפור : 1 3 x 2 x + 5 3 3 x - 5 4 x + 3 x ב . כתבו משוואה מתאימה ומצאו כמה לקוחות המתינו בכל אחד מהתורים . 40 בשעת הסגירה של הקיוסק נשארו חטיפים בשתי אריזות : בקופסת קרטון ובשקית . מספר החטיפים שנותרו בקופסה גדול פי 3 מזה שבשקית . המוכר העביר 11 חטיפים מהקופסה לשקית כדי שבשתי האריזות יהיה אותו מספר של חטיפים . כמה חטיפים היו בכל אריזה לפני ההעברה ? 41 יוחאי קטף תאנים מהעץ שבגינתו כדי למכור אותם ביריד השכונתי . את התאנים שקטף יכול יוחאי לארוז בקופסאות קטנות , 21 תאנים בקופסה , או בקופסאות גדולות 24 - תאנים בקופסה . אם יארוז בקופסאות הגדולות , הוא יזדקק לקופסה אחת פחות מאשר אם יארוז בקטנות . כמה תאנים רוצה יוחאי לארוז ? הרחבה 42 לקראת מסיבה בית ספרית הכינו באולם שורות של 25 כיסאות , וכן ערמה של 15 כיסאות למקרה הצורך . אילו לא השאירו כיסאות בערמה , אפשר היה לסדר את כל הכיסאות בשורות של 35 כיסאות , ומספר השורות היה קטן . 3–ב כמה כיסאות הוכנו למסיבה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר