עמוד:101

21 שרה מבוגרת מענת 13–ב שנה . בעוד 9 שנים יהיה הגיל של שרה גדול פי 2 מהגיל של ענת . בת כמה ענת השנה ? הרחבה 22 בשנה שעברה היה הגיל של רותי גדול פי 4 מהגיל של דליה . בשנה הבאה יהיה הגיל של רותי גדול פי 3 מהגיל של דליה . א . בנות כמה רותי ודליה השנה ? ב . בעוד כמה שנים יהיה הגיל של רותי גדול פי 2 מהגיל של דליה ? אתגר 23 לפני שנה היה גילו של אהרון קטן פי 3 מגילו של מיכאל . בעוד שלוש שנים יהיה גילו של מיכאל כפול מגילו של אהרון . בני כמה אהרון ומיכאל עכשיו ? 24 רפאל קנה מחברות גדולות במחיר ח"ש 7 למחברת , ומחברות קטנות יותר במחיר ח"ש 5 למחברת . מספר המחברות הקטנות היה גדול 8–ב ממספר המחברות הגדולות . מחירן של כל המחברות הגדולות שקנה היה שווה למחיר כל המחברות הקטנות . א . נסמן x–ב את מספר המחברות הקטנות שרועי קנה . ציינו איזו מהמשוואות הבאות מתאימה לסיפור . הסבירו את תשובתכם , ומצאו את המחיר הכולל של הקנייה . 1 7 x = 5 ( x + 8 ) 2 5 ( x - 8 ) = 7 x 3 7 ( x - 8 ) = 5 x 4 5 x = 7 ( x + 8 ) ב . נסמן m–ב את הסכום ששילם רפאל תמורת כל המחברות הגדולות . אילו מהמשוואות הבאות מתאימות לסיפור ? הסבירו . פתרו אחת מהמשוואות המתאימות ומצאו את המחיר הכולל של הקנייה . ודאו שקיבלתם אותו פתרון כמו בסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר