עמוד:99

12 במשולש שווה–שוקיים אורך הבסיס הוא 75 % מאורכה של כל אחת מהשוקיים . היקף המשולש הוא מ"ס 44 . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . 13 מספר התלמידים בכיתה ז 1 גדול 5–ב ממספר התלמידים בכיתה ז . 2 לטיול השנתי יצאו 70 % מתלמידי כיתה ז 80 % –ו 1 מתלמידי כיתה ז . 2 מספר התלמידים שיצאו לטיול משתי הכיתות היה זהה . כמה תלמידים יש בכל כיתה ? הרחבה 14 בנק חיסכון נותן ריבית של 5 % לשנה על הסכום שמפקידים בו , ואילו בנק כדאי נותן ריבית של 4 % לשנה . גברת ישראלי זכתה במענק עקב הצטיינותה בעבודה , והחליטה להשקיע את כל הסכום למשך שנה . את הסכום היא חילקה בין שני הבנקים : הסכום שהשקיעה בבנק חיסכון היה גדול פי 3 מהסכום שהשקיעה בבנק כדאי . אחרי שנה מצאה גברת ישראלי כי הרווח שלה בבנק חיסכון גדול ח"ש 110–ב מהרווח בבנק כדאי . מה היה גובה המענק שקיבלה ? 15 תלמידים התבקשו לפתור את השאלה : עיפרון ועט עולים ביחד ח"ש 10 . מחיר 7 עפרונות נמוך ח"ש 15–ב ממחיר 3 עטים . מה מחירו של כל פריט ? א . עזרו לתלמידים להשלים את הטבלה . ב . לפניכם משוואות שרשמו שלושה תלמידים . בדקו כל משוואה וקבעו אם היא מתאימה לסיפור . הסבירו . ראובן כתב : 3 x = 7 ( 10 - x ) -15 מיכאל כתב : 3 x - 15 = 7 ( 10 - x ) נתנאל כתב : 3 x - 7 ( 10 - x ) = 15 ג . פתרו את אחת המשוואות הנכונות ומצאו את המחיר של כל פריט . ד . המשתנה a מסמן את המחיר ( בש"ח ) של 7 עפרונות . כתבו באמצעות a ביטויים מתאימים ומשוואה מתאימה , ומצאו שוב את המחיר של כל פריט . ודאו שקיבלתם אותם מחירים כמו בסעיף ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר