עמוד:98

8 אורך שולחן גדול מ"ס 30–ב מרוחבו . למסיבת חנוכה בונים במה על ידי הצמדת 9 שולחנות זהים . מתקבלות שלוש שורות של שלושה שולחנות ( כמו בציור . ( היקף הבמה הוא . 'מ 6 . 6 מצאו את אורכו ואת רוחבו של השולחן . 9 מירי ושולי חוסכות כסף . בתחילה היה החיסכון של מירי גדול ח"ש 200–ב מהחיסכון של שולי . לאחר ששולי זכתה בפרס של ח"ש 1 , 000 בתחרות "הסיפור הקצר , " היה החיסכון שלה גדול פי 3 מהחיסכון של מירי . מה היה סכום הכסף בחיסכון של שולי לפני הזכייה ? 10 תלמידי כיתה ז 1 נטעו עצים בחורשה שהיו בה כבר 150 עצים , ואילו תלמידי כיתה ז 2 נטעו בחלקה ריקה . תלמידי ז 2 נטעו 30 עצים יותר מתלמידי ז . 1 לאחר הנטיעות היה מספר העצים בחורשה של ז 1 גדול פי 2 ממספר העצים בחלקה של ז . 2 כמה עצים נטעו התלמידים של כל כיתה ? 1 תזכורת 1 % של גודל נתון שווה ל– של אותו גודל . 100 דוגמה 1 מספר הבולים באלבום של נעמי הוא 75 % ממספר הבולים באלבום של רות . אם המשתנה b מייצג את מספר הבולים באלבום של רות , אז מספר הבולים 75 3 באלבום של נעמי הוא 75 % של , b כלומר : b = b = 0 . 75 b 100 4 דוגמה 2 משה בחר מספר , חיסר ממנו 28 וקיבל מספר שהוא 30 % מהמספר המקורי . איזה מספר בחר משה ? נסמן k–ב את המספר שמשה בחר , ונתאר את המספר שהתקבל בעזרת הביטוי . k - 28 לפי הנתונים המספר שהתקבל שווה גם 30 % –ל של k או , 0 . 3 k–ל ומתקבלת המשוואה , k - 28 = 0 . 3 k שפתרונה . k = 40 אם כך , המספר שמשה בחר הוא . 40 בדיקה : אם משה בחר את המספר 40 וחיסר ממנו , 28 הוא קיבל . 12 30 ואכן , 30 % של 40 הם : › 40 = 12 11 א . כאשר מחסרים 6 ממספר מסוים מקבלים מספר שהוא 75 % של המספר המקורי . מצאו את שני המספרים . ב . מספר אחד קטן 20–ב ממספר אחר . 50 % של המספר הקטן שווה 25 % –ל של המספר הגדול . מהם המספרים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר