עמוד:97

5 בדוגמה שבמסגרת הוצגה דרך אחת לפתרון הבעיה : מחירה של צלחת גדול פי 2 ממחירה של כוס . מחיר 6 כוסות קטן ח"ש 12–ב ממחיר 4 צלחות . מהו מחירה של צלחת ומהו מחירה של כוס ? נבחן דרכים אחרות לפתרון הבעיה . א . סמנו במשתנה a את המחיר של צלחת אחת ופתרו את הבעיה לפי השלבים 5-1 שבמסגרת . ב . דליה סימנה m–ב את המחיר של 4 צלחות , וכתבה : 1 הסבירו מדוע הביטויים שדליה רשמה מתאימים לסיפור . 2 באיזה מידע דליה עדיין לא השתמשה ? 3 השלימו את הפתרון של דליה . ג . ודאו שהתקבלו אותן תשובות לשאלה בשלוש דרכי הפתרון ( זו שבמסגרת ואלה שבסעיפים . ( ב-א ד . איזו משלוש דרכי הפתרון אתם מעדיפים ? הסבירו . 6 מחיר מחברת הוא כפול ממחיר פנקס . מחירן של 3 מחברות גדול ח"ש 4–ב ממחירם של 4 פנקסים . א . סמנו במשתנה את אחד הגדלים הלא ידועים בסיפור , כתבו משוואה מתאימה ומצאו את מחירו של פנקס . ב . אוריאל קונה פנקס ומחברת . כמה עליו לשלם ? 7 אבנר קנה למסיבת יום הולדתו 11 חבילות של עוגיות , חלקן עוגיות שוקולד וחלקן עוגיות ריבה . עוגיות השוקולד היו ארוזות בחבילות של 200 גר , ' ועוגיות הריבה בחבילות של 500 גר . ' המשקל הכולל של עוגיות השוקולד שאבנר קנה היה קטן ג"ק 2–ב ממשקל עוגיות הריבה . כמה חבילות מכל סוג קנה אבנר ? שימו לב : בפתרון שאלות מילוליות חשוב להקפיד על אחידות של יחידות המידה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר