עמוד:96

שלבים בפתרון בעיה מילולית . 1 נסמן במשתנה את אחד הגדלים בבעיה ונבטא את הגדלים האחרים באמצעות המשתנה . . 2 בעזרת מידע שעדיין לא השתמשנו בו נבטא את אחד הגדלים בדרך נוספת . . 3 נבטא במשוואה את השוויון בין שני הביטויים המתארים אותו גודל . . 4 נפתור את המשוואה ונמצא את הגדלים המבוקשים . . 5 לסיום נבדוק את ההתאמה של הפתרון לנתוני הבעיה . דוגמה מחירה של צלחת גדול פי 2 ממחירה של כוס . מחיר 6 כוסות קטן ח"ש 12–ב ממחיר 4 צלחות . מהו מחירה של צלחת ומהו מחירה של כוס ? . 1 נסמן במשתנה x את מחירה של כוס אחת ( בש , ( ח" ונבטא באמצעות x את הגדלים האחרים : . 2 עדיין לא השתמשנו במידע : מחיר 6 כוסות קטן ח"ש 12–ב ממחיר 4 צלחות . בעזרת המידע הזה נבטא את המחיר של 6 כוסות באופן נוסף : . 3 נבטא במשוואה את השוויון בין שני הביטויים המתאימים למחירן של 6 כוסות : › 2 x - 12 = 6 x . 4 נפתור את המשוואה ונענה על השאלה : 8 x - 12 = 6 x / -8 x -12 = -2 x 6 = x מכאן שמחיר כוס הוא ח"ש 6 ומחיר צלחת הוא . ח"ש 12 . 5 לסיום נבדוק את ההתאמה של הפתרון לנתוני הבעיה : מחיר 6 כוסות : ח"ש 36 מחיר 4 צלחות : ח"ש 48 מחיר 6 כוסות אכן קטן ח"ש 12–ב ממחיר 4 צלחות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר