עמוד:95

3 בכל סעיף סמנו במשתנה את המספר המקורי , כתבו משוואה ומצאו את המספר . א . חשבתי על מספר , הוספתי לו 12 וקיבלתי מספר הגדול פי 2 מהמספר המקורי . ב . אורית בחרה מספר , כפלה אותו 4–ב ומהתוצאה חיסרה . 7 המספר שהתקבל גדול 5–ב מהמספר המקורי . ג . רותי בחרה מספר , הוסיפה לו 3 ואת התוצאה כפלה . 2–ב המספר שרותי קיבלה קטן 4–ב מהמספר המקורי . ד . שירה חשבה על מספר , כפלה אותו 2–ב ומהתוצאה חיסרה . 12 המספר שקיבלה קטן 2–ב מהמספר שעליו חשבה . 1 1 ה . של מספר גדול 12–ב מ– של אותו מספר . 5 3 2 ו . מחצית של מספר קטנה 20–ב מ– של אותו מספר . 3 ז . בחרתי מספר , כפלתי אותו 2–ב ומהמכפלה חיסרתי . 5 המספר שקיבלתי גדול 4–ב ממחצית המספר שחשבתי עליו . ח . מצאו מספר שאם נכפול אותו 4–ב ולמכפלה נוסיף , 6 נקבל אותה תוצאה שהייתה מתקבלת לו חיברנו למספר המקורי 4 וכפלנו את הסכום . 6–ב דיון 4 קילוגרם של פלפלים עולה ח"ש 5 יותר מקילוגרם של מלפפונים . ג"ק 2 פלפלים עולים ח"ש 1 יותר ג"ק 5–מ מלפפונים . נסמן ח"ש a–ב את המחיר לקילוגרם של פלפלים . א . ציינו מה מתאר כל אחד מהביטויים בסיפור : 1 a - 5 3 5 ( a - 5 ) 5 2 a - 5 ( a - 5 ) 2 2 a 4 2 a - 1 6 5 ( a - 5 ) + 1 ב . 1 כתבו משוואה המתאימה לסיפור ומצאו בעזרתה את המחירים של קילוגרם פלפלים ושל קילוגרם מלפפונים . 2 השוו בין המשוואה שכתבתם למשוואות שכתבו חבריכם לכיתה . 3 האם כולכם קיבלתם אותן תשובות ? ג . ראובן כתב את המשוואה : 2 a - 5 ( a - 5 ) = 1 1 הסבירו מדוע המשוואה מתאימה לסיפור . 2 פתרו את המשוואה ובדקו אם מחירי המלפפונים והפלפלים המתקבלים בדרך זו שווים למחירים שמצאתם בסעיף ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר