עמוד:94

ג . פתרון בעיות מילוליות מה נלמד ? זיהוי ובנייה של משוואות המתאימות לבעיה פתרון בעיות בעזרת משוואות דיון 1 מספר אחד גדול פי 3 ממספר אחר . סכום שני המספרים הוא . 124 א . המשתנה x מייצג את המספר הקטן . הסבירו מה מתאר בסיפור כל אחד מהביטויים : 1 3 x 2 124 - x 3 x + 3 x 4 124 - 3 x 5 124 ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . האם יש משוואות מתאימות נוספות ? אם כן , כתבו גם אותן . ג . פתרו את אחת המשוואות שכתבתם ומצאו את שני המספרים . פתרון בעיה מילולית בעזרת משוואה דוגמה טליה בחרה מספר וחיסרה ממנו . 40 המספר שקיבלה קטן פי 5 מהמספר שבחרה . איזה מספר בחרה טליה ? דרך א נסמן את המספר שטליה בחרה . x–ב מכאן שהמספר שהתקבל הוא x - 40 ) הסבירו מדוע ( . את המספר שהתקבל אפשר לתאר גם x באמצעות הביטוי ( הסבירו מדוע . ( 5 נכתוב את המשוואה : x = x - 40 5 כעת יש לפתור את המשוואה ולמצוא את המספר שטליה בחרה . דרך ב גם בדרך זו נסמן את המספר שטליה בחרה x–ב ונתאר את המספר שהתקבל באמצעות הביטוי . x - 40 את המספר שטליה בחרה אפשר לתאר גם באמצעות הביטוי 5 ( x - 40 ) ( הסבירו מדוע . ( שוב קיבלנו שני ביטויים המתארים את אותו מספר - הפעם המספר שטליה בחרה . נכתוב את המשוואה : x = 5 ( x - 40 ) כעת יש לפתור את המשוואה ולמצוא את המספר שטליה בחרה . 2 פתרו כל אחת מהמשוואות שבמסגרת ומצאו את המספר שטליה בחרה . ודאו שקיבלתם אותו פתרון בשתי הדרכים , ובדקו את הפתרון . זכרו : את הפתרון בודקים באמצעות הצבה בנתוני השאלה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר