עמוד:92

24 פתרו את המשוואות . 25 המחיר של כוס נמוך ח"ש 5–ב ממחיר צלחת . המשתנה x מייצג את מחירה של כוס ( בש . ( ח" א . איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחירן של 6 צלחות ? 1 6 x - 5 2 6 ( x + 5 ) 3 6 ( x - 5 ) 4 6 x + 5 ב . מחירן של 8 כוסות שווה למחיר של 6 צלחות . מהו מחירה של כוס ? ג . דליה קנתה 6 כוסות 6–ו צלחות . כמה שילמה תמורת הקנייה ? 26 פתרו את המשוואות . 27 א . פתרו את המשוואה : 3 x - 7 = 5 + x ב . היעזרו בסעיף א ופתרו את המשוואות הבאות . בדקו את הפתרונות . 28 המחיר של מחברת ועט יחד הוא ח"ש 12 . תומר קנה 8 מחברות 4–ו עטים , ודן קנה 4 מחברות 12–ו עטים . שניהם שילמו אותו מחיר . א . סמנו ח"ש k–ב את מחירו של עט אחד ומצאו את מחיר המחברת ואת מחיר העט . ב . כמה שילם כל אחד מהילדים תמורת קנייתו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר