עמוד:91

20 במעדנייה השכונתית מוכרים לקראת שבת לחמניות וחלות מתוקות . מחירה של לחמנייה נמוך ח"ש 9–ב ממחיר חלה מתוקה . נסמן ח"ש x–ב את מחיר הלחמנייה . א . איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחירן של 4 חלות ? 1 4 ( x - 9 ) 2 4 ( x + 9 ) 3 4 x + 9 4 4 x - 9 ב . מחירן של 10 לחמניות שווה למחיר של 4 חלות . מצאו מהו המחיר של לחמנייה ומהו המחיר של חלה מתוקה . 21 המחיר של מחברת ודפדפת יחד הוא ח"ש 10 . דני קנה 3 מחברות 7–ו דפדפות , ומנחם קנה 5 מחברות 4–ו דפדפות . שניהם שילמו אותו סכום . א . נסמן ח"ש p–ב את מחירה של מחברת אחת . הסבירו את משמעותם של הביטויים האלגבריים הבאים בסיפור . 1 10 - p 2 3 p 3 7 ( 10 - p ) 4 5 p + 4 ( 10 - p ) ב . מהו מחירה של דפדפת אחת ? ג . כמה שילם כל אחד מהילדים תמורת הקנייה ? הרחבה 22 מספר המטבעות בארנק של אבי קטן פי 3 ממספר המטבעות בארנק של ישי . אם אבי יוסיף לארנק שלו 6 מטבעות , יהיה מספר המטבעות בארנקו מחצית ממספר המטבעות בארנק של ישי . כמה מטבעות יש בארנק של ישי וכמה בארנק של אבי ? מצאו את התשובה בשתי דרכים : א . סמנו x–ב את מספר המטבעות בארנק של אבי וכתבו משוואה מתאימה . ב . סמנו y–ב את מספר המטבעות בארנק של ישי וכתבו משוואה מתאימה . ג . פתרו את שתי המשוואות . ודאו שבשתי הדרכים קיבלתם אותה תשובה לשאלה . משימות לסיכום 23 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר