עמוד:88

10 פתרו את המשוואות . 11 מספר הספרים על המדף התחתון של כוננית היה גדול פי 3 מזה שעל המדף העליון . לאחר שהורידו מהמדף התחתון 5 ספרים , ולמדף העליון הוסיפו 9 ספרים , היה על שני המדפים אותו מספר של ספרים . כמה ספרים היו על כל אחד מהמדפים בהתחלה ? א . סמנו x–ב את מספר הספרים שהיו בהתחלה על המדף העליון , ובטאו באמצעותו את המספרים האלה : 1 מספר הספרים שהיו בהתחלה על המדף התחתון ; 2 מספר הספרים שהיו על כל אחד מהמדפים לאחר השינוי . ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . ג . מצאו כמה ספרים היו על המדף התחתון בהתחלה . 12 בתחילת הערב היה מספר המכוניות בחניון יהלום גדול פי 4 יותר מזה שבחניון טופז . עד חצות יצאו מחניון יהלום 8 מכוניות , ולחניון טופז נכנסו 10 מכוניות . בחצות היה בשני החניונים אותו מספר של מכוניות . א . סמנו n–ב את מספר המכוניות שחנו בחניון טופז בתחילת הערב , ובטאו באמצעותו את מספר המכוניות שהיו בתחילת הערב בחניון יהלום . ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . ג . כמה מכוניות היו בחניון יהלום בתחילת הערב ? 13 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר