עמוד:85

2 פתרו את המשוואות ובדקו את הפתרונות . הרחבה 3 בכל סעיף כתבו את המשוואה כך שניתן יהיה לפתור אותה בעזרת המבנה שלה , ופתרו אותה . דוגמה x + 2 = 2 x + 5 אפשר לרשם את המשוואה כך : x + 2 = x + x + 5 ומכאן אפשר להסיק כי : x + 5 = 2 ( הסבירו מדוע ( . כלומר , פתרון המשוואה הוא : x = -3 דיון 4 נתונה המשוואה : 2 x + 5 = 9 א . פתרו את המשוואה . ב . באמצעות חיבור או חיסור של ביטויים שווים בשני אגפי המשוואה התקבלו ממנה משוואות חדשות : מהו הפתרון של כל אחת מהמשוואות החדשות ? הסבירו את תשובתכם . ג . בלי חישובים הסבירו מדוע פתרון המשוואה 3 x + 5 = 9 + x זהה לפתרון המשוואה הנתונה . כאשר מחברים לשני האגפים של משוואה נתונה ביטויים שווים , או מחסרים משני האגפים ביטויים שווים , מתקבלת משוואה חדשה שיש לה אותם פתרונות כמו למשוואה הנתונה . דוגמה נתונה המשוואה : 10 x - 6 = 7 x מהמשוואה הנתונה התקבלו משוואות חדשות : פתרון המשוואה הנתונה הוא גם פתרונן של כל המשוואות שהתקבלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר