עמוד:82

18 א . פתרו את המשוואה : x + x = 5 2 3 ב . היעזרו בפתרון המשוואה בסעיף א ומצאו פתרונות למשוואות הבאות : 19 א . פתרו את המשוואה : 10 - x = 8 ב . היעזרו בפתרון המשוואה בסעיף א ומצאו פתרונות למשוואות הבאות : משימות לסיכום 20 בכל סעיף קבעו אם x = -4 הוא פתרון של המשוואה . 21 בכל סעיף רשמו מספר במשבצת כך שפתרון המשוואה המתקבלת יהיה . x = -1 22 א . פתרו את המשוואה : x + x = 12 5 7 ב . היעזרו בפתרון המשוואה בסעיף א ומצאו פתרונות למשוואות הבאות : 23 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר