עמוד:80

2 12 מספר הבנות הגרות בבניין מסוים הוא ממספר הבנים הגרים בו . בבניין גרים 35 בנים . 3 א . סמנו x–ב את מספר הבנים הגרים בבניין , וכתבו באמצעותו ביטויים אלגבריים המתארים את המספרים האלה : 1 מספר הבנות הגרות בבניין ; 2 מספרם הכולל של הבנים והבנות הגרים בבניין . ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . ג . כמה בנים וכמה בנות גרים בבניין ? 13 בחניון עירוני חנו הבוקר 70 כלי רכב , חלקם מכוניות וחלקם אופנועים . מספר האופנועים היה קטן פי 4 ממספר המכוניות . א . סמנו x–ב את מספר המכוניות שהיו בחניון , וכתבו משוואה המתאימה לסיפור . ב . מצאו כמה מכוניות וכמה אופנועים היו בחניון . 3 14 במשולש שווה–שוקיים אורך הבסיס הוא מאורך השוק . 4 היקף המשולש הוא מ"ס 44 . מצאו את אורכי הצלעות של המשולש . א . סמנו מ"ס x–ב את אורך השוק של המשולש וכתבו משוואה מתאימה . ב . פתרו את המשוואה ומצאו את אורכי הצלעות של המשולש . הרחבה 15 פתרו את המשוואות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר