עמוד:79

10 פתרו את המשוואות ובדקו את הפתרונות . דוגמה נפתור את המשוואה : 5 - 2 x = 2 3 תחילה ניעזר במבנה המשוואה : 1 איזה מספר צריך לחסר 7–מ כדי לקבל ? 2 המספר הוא , 5 כלומר : 5 - 2 = 5 3 2 מהו המספר שיש לחלק 3–ל כדי לקבל ? 5 המספר הוא , 15 כלומר : 5 - 2 x = 15 מכאן נמשיך בעזרת ביצוע אותן פעולות באגפי המשוואה שהתקבלה : פתרו את המשוואות ובדקו את הפתרונות . 11 דוגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר