עמוד:75

34 דני יצא מביתו וצעד לבית הספר במהירות קבועה של 4 קילומטר לשעה ( קמ . ( ש" המרחק ( בק"מ ) מהבית הוא פונקציה של הזמן ( בדקות . ( איזה מהגרפים יכול להתאים לסיפור ? 35 בוחרים מספר ומוסיפים לו . 5 התוצאה היא פונקציה של המספר הנבחר . איזו מהפונקציות שלפניכם יכולה להתאים לסיפור ? | f ( x ) = 5 - x ב | g ( x ) = 5 + x ג | h ( x ) = 5 x א 36 איזו מהפונקציות שלפניכם יכולה להתאים לטבלת הערכים ? | f ( x ) = x + 6 ב | g ( x ) = -2 x ג | h ( x ) = x 2 א 37 התאימו לכל ביטוי של פונקציה טבלת ערכים וגרף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר