עמוד:73

26 נתון אוסף כל המלבנים שבהם אחת הצלעות ארוכה מ"ס 4–ב מהצלע הסמוכה לה . נסמן x–ב ( ס"מ ) את אורך הצלע הקצרה . שטחו של המלבן x ( x + 4 ) סמ"ר . א . לפניכם גרף הפונקציה . g ( x ) = x ( x + 4 ) על הגרף מסומנות שלוש נקודות . 1 האם יש מלבן המתאים לנקודה ? A אם כן , סרטטו אותו וכתבו את ממדיו . אם לא , הסבירו מדוע . 2 האם יש מלבן המתאים לנקודה ? K אם כן , סרטטו אותו וכתבו את ממדיו . אם לא , הסבירו מדוע . 3 האם יש מלבן המתאים לנקודה ? M אם כן , סרטטו אותו וכתבו את ממדיו . אם לא , הסבירו מדוע . ב . עבור אילו ערכים של x הפונקציה מתארת את שטחי המלבנים באוסף הנתון ? ג . סרטטו מערכת צירים וכתבו בה את כינויי הצירים האלה : ” אורך הצלע של המלבן" ו"שטח המלבן . " סרטטו בתחום המתאים במערכת הצירים גרף המתאר את שטחי המלבנים באוסף בהתאם לאורך הצלע הקצרה . ד . מה הקשר בין גרף הפונקציה g ( x ) = x ( x + 4 ) לבין גרף הפונקציה שסרטטתם בסעיף ג ? 27 באוסף של משולשים שווי–צלעות לכל משולש יש היקף שונה . א . היקפו של אחד המשולשים מהאוסף הוא מ”ס 0 . 9 . מהו אורך הצלע של המשולש הזה ? ב . היקפו של משולש כלשהו מהאוסף הוא מ”ס p . כיצד אפשר לבטא את אורך הצלע של המשולש באמצעות המשתנה ? p ג . p מסמן את היקף המשולש . f ( p ) מסמן את אורך הצלע בהתאם להיקף . כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציה . f ( p ) אפיינו את הפונקציה ( עולה , יורדת , קבועה או אחרת . ( ד . p = 6 . 3 ( . ( מ”ס מהו אורך הצלע של המשולש ? ה . האם יש משמעות ? f ( -2 )–ל הסבירו . ו . מהי המשמעות של המשוואה f ( p ) = 1 עבור אוסף המשולשים ? 2 מהו הערך של p שעבורו ? f ( p ) = 1 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר