עמוד:72

דיון 24 א . ההיקף של ריבוע שאורך צלעו מ"ס x הוא מ"ס 4 x . הסבירו מדוע . ב . לפניכם גרף הפונקציה . f ( x ) = 4 x 1 על הגרף מסומנת הנקודה . A האם שיעורי הנקודה A יכולים לתאר ממדים של ריבוע ( אורך צלעו והיקפו ?( אם כן , סרטטו אותו וכתבו את ממדיו . אם לא , הסבירו מדוע . 2 האם יש ריבוע המתאים לנקודה B המסומנת על הגרף ? אם כן , סרטטו אותו וכתבו את ממדיו . אם לא , הסבירו מדוע . 3 עבור אילו ערכים של x הערכים של הפונקציה חיוביים ? עבור אילו ערכים של x הערכים של הפונקציה שליליים ? 4 עבור אילו ערכים של x הפונקציה מתארת היקפים של ריבועים ? ג . סרטטו מערכת צירים וכתבו בה את כינויי הצירים האלה : " אורך הצלע של הריבוע" ו"היקף הריבוע . " סרטטו בתחום המתאים במערכת הצירים גרף המתאר היקפים של ריבועים בהתאם לצלע שאורכה . מ"ס x ד . כתבו פונקציה המתארת את השטח של ריבוע שאורך צלעו מ"ס x . סרטטו מערכת צירים וכתבו בה את כינויי הצירים . סרטטו בתחום המתאים במערכת הצירים גרף המתאים לפונקציה שכתבתם . לפעמים משתנה מתאר גודל שהוא בעל משמעות רק עבור ערכים מסוימים . דוגמה נתון מלבן שאורך צלעו האחת 2 יחידות ואורך צלעו הסמוכה לה x יחידות . כיוון x–ש מתאר אורך , ערכו חייב להיות חיובי . היקף המלבן כפונקציה של x הוא . f ( x ) = 2 x + 4 הפונקציה מוגדרת רק עבור ערכי x חיוביים . 25 נתון אוסף כל המלבנים שבהם אורך צלע אחת הוא מ"ס 3 . נסמן ב x את אורך הצלע הסמוכה לה . נסמן g ( x )–ב את היקפו של המלבן . א . כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציה . g ( x ) ב . השלימו את הטבלה . האם הפונקציה g ( x ) עולה או יורדת ? הסבירו איך אפשר לראות זאת בטבלת הערכים . ג . עבור מלבן מסוים . g ( x ) = 14 מהו הערך של ? x מהו שטח המלבן ? ד . תארו את שטח המלבן כפונקציה m ( x ) בייצוגים שונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר