עמוד:71

הרחבה 20 הרחבה 21 בכל סעיף קבעו אם הפונקציה עולה , יורדת , קבועה או אחרת עבור ערכי x שבין . 5–ל -5 הסבירו את תשובתכם . א | h ( x ) = 1 x ב | g ( x ) = -2 x ג | f ( x ) = x 2 ד | m ( x ) = x ( x + 2 ) 2 אחד מהגרפים הנתונים הוא גרף של הפונקציה . f ( x ) = x ( x - 3 ) מהו הגרף ? הסבירו את תשובתכם . הידעתם ? כאשר צריך לבחור גרף נכון מבין כמה גרפים נתונים , אפשר לבחור את הגרף המתאים בשיטת האלימינציה . משמעותה של השיטה היא פסילה , השמטת כל מה שאינו שייך לעניין , אינו מתאים , אינו אפשרי , אינו נכון וכדומה . לאחר שפסלתם את כל הגרפים שנראו לכם לא נכונים , נשאר רק הגרף שהוא , ככל הנראה , הגרף הנכון . יש לבדוק זאת . דיון 22 לפניכם גרף של הפונקציה . f ( x ) = 2 x + 1 א . מצאו ערך של x שעבורו f ( x ) = 3 בשתי דרכים . ב . מצאו ערך של x שעבורו . f ( x ) = 24 כדי למצוא ערך של x שעבורו מספר f ) x ( = אפשר לפתור משוואה . דוגמה f ( x ) = 6 -3 x מצאו ערך של x שעבורו . f ( x ) = 30 אפשר למצוא את ערך x–ה על ידי פתרון המשוואה 6 - 3 x = 30 ( פתרו . ( 23 נתונות פונקציות : . g ( x ) = 5 - 2 x , f ( x ) = 3 x + 5 בכל סעיף מצאו ערך של x המקיים את השוויון . | f ( x ) = 5 ב | f ( x ) = -19 ג | g ( x ) = 0 ד | g ( x ) = -15 ה | f ( x ) = 0 א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר