עמוד:69

14 כל טבלה מייצגת פונקציה מסוימת . לכל טבלה התאימו אחד מהייצוגים האלגבריים הנתונים . 15 כל גרף מייצג פונקציה מסוימת . לכל גרף התאימו אחת מהטבלאות הנתונות . 16 כל תיאור מילולי מייצג פונקציה מסוימת . לכל תיאור כתבו ייצוג אלגברי של הפונקציה והתאימו אחת מהטבלאות הנתונות . 1 בשוק מחירו של קילוגרם תפוזים הוא ח"ש 4 . 5 . f ( x ) הוא המחיר של ג"ק x תפוזים . 2 לחנות הגיע משלוח של 70 ספרי מתמטיקה . f ( x ) הוא מספר ספרי המתמטיקה שנשארו בחנות לאחר שנמכרו x ספרים . 3 בשוק מחירו של קילוגרם בננות הוא ח"ש 5 . לרונית יש ח"ש 95 . f ( x ) הוא סכום הכסף שיישאר לרונית אם היא תקנה ג"ק x בננות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר