עמוד:66

בכל נקודה על גרף הפונקציה ערך הפונקציה הוא שיעור y–ה של הנקודה . דוגמה לפניכם גרף הפונקציה g ( x ) ובו מסומנות שתי נקודות : . ( -3 , 0 )–ו ( 2 , 1 ) שיעור x–ה של ( 2 , 1 ) הוא , 2 ושיעור y–ה שלה הוא 1 ולכן : g ( 2 ) = 1 שיעור x–ה של ( -3 , 0 ) הוא ,-3 ושיעור y–ה שלה הוא 0 ולכן : g ( -3 ) = 0 5 לפניכם גרף הפונקציה . k ( x ) א . מהו ערך הפונקציה עבור ? x = 6 ב . מהו הערך של x שעבורו ערך הפונקציה הוא ? 2 ג . השלימו את החסר . 1 k ( -3 ) = __ 4 k (__) = 4 2 k ( 0 ) = __ 5 k (__) = -3 3 k ( 4 ) = __ ד . מצאו ערך של x שעבורו . k ( x ) = 0 האם יש יותר מערך אחד ? 6 א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו ביטוי לכל פונקציה : f ( x ) m ( x ) g ( x ) ג . התאימו לכל גרף אחת מהפונקציות הנתונות . ד . בכל סעיף השלימו את החסר והסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר