עמוד:64

ה . ייצוג אלגברי של פונקציה מה נלמד ? ייצוג אלגברי של פונקציה ייצוגים שונים של פונקציה והמעבר ביניהם דיון 1 בשוק מוכרים תפוזים במחיר של ח”ש 2 לק”ג . א . השלימו את הטבלה . ב . מהו התשלום עבור ג”ק 1 . 5 תפוזים ? מהו התשלום עבור ג”ק 10 תפוזים ? ג . האם התשלום הוא פונקציה של משקל התפוזים ? סימון פונקציה בכתיב מתמטי במשימה 1 התשלום ( y ) הוא פונקציה של משקל התפוזים , ( x ) כי לכל ערך של x מתאים ערך יחיד של . y כדי להדגיש y–ש הוא פונקציה של , x במקום y מקובל לרשום . f ( x ) ( אומרים f של ( . x אפשר להשתמש גם באותיות אחרות לסימון פונקציה . לדוגמה : m ( x ) מתאר פונקציה של g ( t ) , x מתאר פונקציה של . t שימו לב : הסימון f ( x ) אינו מסמן כפל . דיון 2 א . במשימה 1 אפשר לתאר את התשלום כפונקציה של המשקל כך : . f ( x ) = 2 x הסבירו מדוע . אפשר להציב בביטוי 2 x ערכים שונים של x ולחשב את הערכים המתאימים של . f ( x ) למשל : אם נציב x = 4 בביטוי , 2 x נקבל . 8 כותבים זאת כך : f ( 4 ) = 2 › 4 = 8 ב . מצאו את ערכי הפונקציה f ( x ) = 2 x עבור . x = 1 , x = 2 . 5 ג . מצאו את ערכי הפונקציה : . f ( 0 ) , f ( 9 ) , f ( 12 ) ד . מה מסמן f ( 12 ) בסיפור של קניית התפוזים ? ה . האם f ( -4 )–ל יש משמעות בסיפור ? הסבירו . כדי למצוא את ערך הפונקציה f ( x ) עבור ערך מסוים של , x מציבים את ערך x–ה בביטוי הפונקציה . דוגמה 1 ערך הפונקציה f ( x ) = 3 x + 5 עבור x = 1 הוא . 8 הנקודה ( 1 , 8 ) נמצאת על גרף הפונקציה . דוגמה 2 ערך הפונקציה f ( x ) = 3 x + 5 עבור x = -2 הוא . -1 הנקודה ( -2 , -1 ) נמצאת על גרף הפונקציה . f ( 1 ) = 3 ב 1 + 5 = 3 + 5 = 8 f ( -2 ) = 3 ב ( -2 ) + 5 = -6 + 5 = -1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר