עמוד:63

מחשבים ולא רק * ... . 1 הגרף שלפניכם מתאר את הטמפרטורה שנמדדה בירושלים באחד מימי החורף . המדידות נערכו במשך 24 שעות החל מהשעה 24 : 00 ועד השעה 24 : 00 שלמחרת , כל שעתיים . א . באיזו שעה הייתה הטמפרטורה הגבוהה ביותר ? ב . באיזו שעה הייתה הטמפרטורה הנמוכה ביותר ? ג . מה הייתה הטמפרטורה בשעה ? 20 : 00 ד . באילו שעות הייתה הטמפרטורה ? 2 ! c ה . בין אילו שעות סמוכות שבהן נמדדה הטמפרטורה הייתה ירידה מקסימלית בטמפרטורה ? ו . מהו ההפרש בין הטמפרטורה שהייתה בשעה 8 : 00 לבין זו שהייתה בשעה ? 4 : 00 ז . מהו הפער במעלות ( ההפרש ) בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדו ? ח . האם ניתן להסיק מהגרף מה הייתה הטמפרטורה בשעה ? 19 : 00 נמקו את תשובתכם . . 2 בית ספר ללימודי מחשב מקיים קורסים נפרדים לגברים ולנשים . ההנהלה ערכה סקר על מספר בוגרי הקורסים שסיימו את לימודיהם לפני שנה במחוזות שונים בארץ . התקבלו התוצאות הבאות : במחוז המרכז סיימו את הקורס 750 נשים 250–ו גברים בחודשים שבט-תמוז , 100 נשים 500–ו גברים בחודשים אב-טבת . במחוז הצפון סיימו את הקורס 205 נשים 328–ו גברים בחודשים שבט-תמוז , 480 נשים 520–ו גברים בחודשים אב-טבת . במחוז הדרום סיימו את הקורס 291 נשים 679–ו גברים בחודשים שבט-תמוז , 301 נשים 108–ו גברים בחודשים אב-טבת . א . ארגנו את הנתונים בטבלה או בטבלאות מתאימות . ב . מה ההפרש בין מספר הבוגרים ( נשים וגברים ) שסיימו את הקורס במחוז המרכז לבין מספר הבוגרים שסיימו את הקורס במחוז הצפון במשך כל השנה ? ג . מה ההפרש בין מספר הבוגרים במחוז הדרום שסיימו את לימודיהם בחודשים שבט-תמוז לבין מספר הבוגרים במחוז הדרום שסיימו את לימודיהם בחודשים אב-טבת ? ד . מה ההפרש בין מספר הגברים הבוגרים בכל המחוזות לבין מספר הנשים הבוגרות בכל המחוזות ? * משימות 2–ו 1 מתבססות על : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 99 , 92 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר