עמוד:62

משימות לסיכום 29 בטבלה מופיע התשלום עבור שכירת רכב בחברת "נופים" בהתאם למרחק הנסיעה . א . מהו התשלום עבור נסיעה של מ"ק 100 ? מ"ק 200 ? ב . אם ידוע שהתשלום הוא ח"ש 260 , מהו מרחק הנסיעה ? ג . הסבירו מדוע התשלום הוא פונקציה של המרחק . ד . הסבירו מדוע המרחק אינו פונקציה של התשלום . 30 לכל גרף של פונקציה : 1 כתבו מהו האפיון של הפונקציה . 2 בנו טבלת ערכים . כיצד רואים את אפיון הפונקציה בטבלה ? 31 נתון גרף של פונקציה . א . השלימו את טבלת הערכים לפי גרף הפונקציה . ב . כתבו את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה . ג . כתבו בכתיב אלגברי את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה . 32 מר לוי נכנס לחנות כדי לקנות עגבניות אורגניות . ג"ק 1 עגבניות בחנות זו עולה ח"ש 7 . הסכום שישלם מר לוי הוא פונקציה של משקל העגבניות שיקנה . א . האם ניתן לדעת אם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה ? נמקו . ב . האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר