עמוד:61

24 לפניכם גרף של פונקציה . לכל אחד מההיגדים שלפניכם כתבו נכון או לא נכון . א . הנקודה ( 1 , 5 ) נמצאת על גרף הפונקציה . ב . הנקודה ( 7 , 1 ) נמצאת על גרף הפונקציה . ג . עבור ערכי x שבין 5–ל 2 קצב ההשתנות של הפונקציה הוא אחיד . ד . בתחום שבין 7–ל 5 הפונקציה יורדת . ה . עבור ערכי x שבין 2–ל 0 הפונקציה עולה . ו . בתחום שבין 0–ל -3 קצב ההשתנות של הפונקציה הוא אחיד . ז . תחום הירידה של הפונקציה הוא . 2 < x < 5 25 בחברת המוניות "ארזים" התשלום עבור נסיעה הוא מחיר התחלתי של ח"ש 11 . 1 ותוספת של ח"ש 1 . 2 לקילומטר . התשלום הוא פונקציה של הדרך שעברה המונית . האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד ? 26 כל אחד מהגרפים שלפניכם מתאר את המרחק של מכונית מחדרה . א . המרחק מחדרה הוא פונקציה של זמן הנסיעה . הסבירו . ב . עבור כל מכונית ענו : 1 האם מהירות המכונית קבועה או משתנה במשך זמן הנסיעה ? 2 האם המרחק של המכונית מחדרה משתנה בקצב אחיד ? נמקו . ג . איזה גרף מתאר פונקציה עולה , ואיזה גרף מתאר פונקציה יורדת ? ד . כתבו סיפור מתאים לכל גרף . 27 מכונית יצאה מחיפה לכיוון באר שבע ונסעה כל הדרך במהירות 70 קמ"ש . א . המרחק מחיפה הוא פונקציה של זמן הנסיעה . הסבירו . ב . האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד ? הסבירו . ג . האם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה ? הסבירו . 28 משאבה מרוקנת בריכה בקצב של 50 ליטר לדקה . א . כמות המים בבריכה היא פונקציה של זמן עבודת המשאבה . הסבירו . ב . האם הפונקציה משתנה בקצב אחיד ? הסבירו . ג . האם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר