עמוד:57

14 בכל סעיף בנו טבלה וגרף של פונקציה לפי האפיון הנתון . א . פונקציה עולה ב . פונקציה יורדת ג . פונקציה קבועה ד . פונקציה יורדת ואחר כך עולה . 15 בכל סעיף כתבו אם הפונקציה עולה , יורדת או קבועה . הסבירו . א . מחירו של ק”ג תפוחי עץ הוא . ₪ 5 התשלום עבור התפוחים הוא פונקציה של משקלם . ב . באוסף מלבנים - השטח של כל מלבן 45 סמ”ר . אורך צלע אחת במלבן הוא פונקציה של אורך הצלע הסמוכה לה . ג . קבוצת מטיילים צעדה במהירות קבועה של 4 קמ . ש” המרחק שעברה הקבוצה הוא פונקציה של זמן הצעידה . ד . משקלו של מאיר היה ג”ק 100 בתחילת הדיאטה . במשך 5 חודשים הוא הפחית ממשקלו ג”ק 2 בכל חודש . משקלו של מאיר הוא פונקציה של הזמן שעבר מתחילת הדיאטה . 16 בכל אחת מטבלות הערכים שלפניכם y הוא פונקציה של . x התאימו לכל טבלה אחד מהאפיונים הנתונים . 17 בכל סעיף : סרטטו גרף המתאים לאפיון הנתון . כתבו טבלת ערכים המתאימה לגרף שלכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר