עמוד:55

9 בכל סעיף כתבו לפי הגרף אם y הוא פונקציה של . x הסבירו . 10 אורך הצל של עצם תלוי בגובה העצם , במקום על פני כדור הארץ , בתאריך ובשעה . א . כיצד לדעתכם משתנה אורך הצל של עצם מסוים הנמצא במקום מסוים במשך יממה ? ב . במשך יום אחד מדדו את אורך הצל של עצם הנמצא במקום מסוים . תוצאות המדידה רשומות בטבלה . על פי הטבלה תארו כיצד השתנה אורך הצל במשך היום . בדקו אם תשובתכם מתאימה להשערתכם בסעיף א . ג . אפשר לראות בטבלה שני משתנים . מהם המשתנים ? ד . האם אחד המשתנים הוא פונקציה של המשתנה האחר ? הסבירו . הרחבה 11 במערכת צירים סומנו נקודות שונות . א . העבירו דרך מקצת הנקודות קו שיתאר מהירות של מכונית הנוסעת בשטח מיושב ( המהירות המרבית המותרת ברוב השטחים המיושבים היא מ”ק 50 לשעה . ( ב . על סמך הגרף שבניתם , תארו במילים כיצד השתנתה המהירות . התייחסו לעליית המהירות , לירידת המהירות ולפרקי הזמן שבהם המהירות קבועה . ג . האם הגרף שלכם מתאר מצב שהמכונית עצרה לזמן מה ? אם כן - כיצד השתנתה המהירות בזמן העצירה ? ד . האם אפשר לדעת לפי הגרף שלכם , אם המכונית נסעה כל הזמן בכיוון אחד או הלוך וחזור ? הסבירו את תשובתכם . ה . האם יכולה להיות נקודת זמן שבה נסעה המכונית בשתי מהירויות שונות ? האם יכולות להיות שתי נקודות זמן שונות שבהן נסעה המכונית באותה מהירות ? ו . האם הגרף שבניתם מתאר פונקציה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר