עמוד:51

2 בתהליך מילוי של בריכה ריקה מזרימים לבריכה 20 ליטר מים בכל שנייה . הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים בבריכה בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי . א . כמה ליטרים מים יהיו בבריכה אחרי 5 שניות ? 8 שניות ? 25 שניות ? ב . במהלך מילוי הבריכה יש שני משתנים : כמות המים וזמן המילוי . האם אפשר למצוא את הערכים של המשתנה כמות המים לפי הערכים של המשתנה זמן המילוי ? אם כן - כיצד ? ג . האם יכול להיות שבנקודת זמן מסוימת יהיו שתי כמויות מים שונות בבריכה ? ד . השלימו את טבלת הערכים . ה . האם כמות המים היא פונקציה של זמן המילוי ? הסבירו . 3 תלמידות ערכו ניסוי : הן חיממו וקיררו חומר מסוים במשך 20 דקות . הגרף שלפניכם מתאר את הטמפרטורה של החומר בהתאם לזמן שעבר מתחילת הניסוי . א . בגרף מסומנות שש נקודות . כתבו את שיעורי הנקודות . מה מייצגים שיעורי הנקודות בסיפור ? ב . איזו טמפרטורה הייתה בתום הדקה השישית מתחילת הניסוי ? האם הטמפרטורה שכתבתם הייתה גם בנקודות זמן אחרות במהלך הניסוי ? ג . היעזרו בגרף והשלימו את הטבלה . ד . הסבירו מדוע הטמפרטורה היא פונקציה של הזמן . ה . נסו למצוא לפי הגרף את ערכי הטמפרטורה המתאימים לערכי הזמן האלה : . 30 , 14 , 5 , 4 אם אי–אפשר - הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר