עמוד:50

ד . מהי פונקציה ? מה נלמד ? המושג פונקציה שלושה ייצוגים של פונקציה - תיאור מילולי , טבלת ערכים וגרף מעבר מייצוג אחד של פונקציה לייצוג אחר אפיוני פונקציה : עולה , יורדת וקבועה דיון 1 משאית יצאה מחיפה . במהלך הנסיעה עצרה פעמיים . הגרף שלפניכם מתאר את המרחק מחיפה בהתאם לזמן שעבר מתחילת הנסיעה . א . השלימו את הטבלה על סמך הגרף הנתון . ב . באילו פרקי זמן לא נסעה המשאית ? הסבירו . ג . האם חזרה המשאית לחיפה ? הסבירו . ד . מה היה המרחק המרבי שלה מחיפה במהלך הנסיעה ? ה . האם ייתכן שבנקודת זמן מסוימת במהלך הנסיעה הייתה המשאית בשני מרחקים שונים מחיפה ? ו . האם לפי הגרף הנתון לכל ערך של המשתנה זמן ( x ) מתאים ערך יחיד של המשתנה מרחק מחיפה ?( y ) הסבירו . במשימה 1 לכל ערך של המשתנה זמן ( x ) מתאים ערך יחיד של המשתנה מרחק מחיפה . ( y ) התאמה כזו שבה לכל ערך של משתנה מסוים מתאים ערך יחיד של משתנה אחר נקראת פונקציה . המרחק מחיפה הוא פונקציה של זמן הנסיעה . אפשר להציג פונקציה בגרף , בטבלת ערכים ובתיאור מילולי , כמו במשימה . 1 גרף , טבלת ערכים ותיאור מילולי הם ייצוגים שונים של פונקציה . שימו לב : בייצוג גרפי של פונקציה מסמנים את ערכי הפונקציה על הציר האנכי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר