עמוד:46

41 מדדו את כמות המים בשני מכלי מים במשך 10 דקות . מכל אחד מילאו ומכל אחר רוקנו . הטבלה והגרפים שלפניכם מתארים את כמות המים בכל אחד מהמכלים בהתאם לזמן שעבר מתחילת המדידה . א . מה הייתה כמות המים בכל מכל בתחילת המדידה ? ב . באיזה מכל מילאו מים ובאיזה מכל רוקנו מים ? ג . איזה גרף מתאים למכל שמילאו בו מים ? באיזה קצב מילאו אותו ? הסבירו . ד . איזה גרף מתאים למכל שרוקנו אותו ? באיזה קצב רוקנו אותו ? הסבירו . ה . כעבור כמה שעות בערך הייתה בשני המכלים אותה כמות מים ? מה הייתה הכמות הזו בערך ? הסבירו כיצד מצאתם . ( היעזרו בגרפים או בטבלה ( . משימות לסיכום 42 לפניכם גרף . א . מהם תחומי העלייה והירידה של הגרף . ב . כתבו סיפור המתאים לגרף הנתון . 43 א . סרטטו קו ישר עולה . ב . סרטטו שני קווים עקומים עולים שונים . ג . לכל קו שסרטטתם בנו מדרגות ותארו כיצד גובהי המדרגות משתנים . ד . מה משותף למדרגות של הקווים העולים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר