עמוד:42

הרחבה 34 ממלאים שמן בכלי ( ראו איור ) בקצב אחיד . א . איזה מהגרפים שלפניכם יכול לתאר את גובה השמן בכלי ? הסבירו . ב . לכל אחד מהגרפים האחרים - סרטטו כלי שהגרף יכול לתאר את מילויו בשמן בקצב אחיד . הרחבה 35 פותחים ברז המזרים מים לכלי בקצב אחיד . הגרף שלפניכם מתאר את גובה המים בכלי בהתאם לזמן שעבר מתחילת המילוי . א . לפניכם איורים של כלים שונים . קבעו לפי הגרף לאיזה מהכלים הוזרמו המים . ב . לכל אחד מהכלים האחרים - סרטטו גרף היכול לתאר את מילויו במים בקצב אחיד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר