עמוד:39

דיון 29 לפניכם שלושה גרפים שהם קווים יורדים . א . בנו מדרגות עבור הגרפים . 3–ו 2 ב . תארו את ההשתנות של גובה המדרגות בכל אחד מהקווים . ג . איזה גרף מתאר קצב ירידה מהיר בהתחלה וקצב ירידה אטי בהמשך ? בניית מדרגות מתחילים לבנות את המדרגות מנקודה כלשהי על הגרף . מנקודה זו מסרטטים את רוחב המדרגה לכיוון ימין , ואחר כך מסרטטים את הגובה עד נקודת החיתוך עם הגרף . ( בקו עולה - למעלה , ובקו יורד - למטה ( . המדרגות של קו ישר עולות או יורדות בקצב השתנות אחיד : גובהי כל המדרגות שווים . המדרגות של קו עקום עולות או יורדות בקצב השתנות שאינו אחיד : גובהי המדרגות אינם שווים . 30 הגרף שלפניכם מתאר את המרחק שעברה מכונית בכל דקה מתחילת נסיעתה . א . סרטטו מדרגות ברוחב 1 על הגרף . ב . תארו לפי המדרגות את השינויים במהירות המכונית ( גובה המדרגה ) במשך הנסיעה . קצב ההשתנות של המרחק בהתאם לזמן שעבר נקרא מהירות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר