עמוד:38

השוואה בין גבהים של מדרגות באותו הרוחב מאפשרת לאפיין את קצב ההשתנות של גדלים ( למשל , קצב ההשתנות של גובה המים במכל . ( מדרגה גבוהה מתארת קצב השתנות גבוה , ומדרגה נמוכה מתארת קצב השתנות נמוך . קו ישר בגרף מתאר קצב השתנות אחיד . קו עקום בגרף מתאר קצב השתנות שאינו אחיד . דוגמה הגרף בנוי מקו עקום בתחום שבין 4–ל 1 ומקו ישר בתחום שבין . 8–ל 4 בתחום שבו הגרף הוא קו עקום - גובה המדרגות משתנה . בתחום שבו הגרף הוא קו ישר - גובה המדרגות אחיד . קצב ההשתנות של הגרף בתחום שבין 2–ל 1 גדול מקצב ההשתנות שלו בתחום שבין . 3–ל 2 דיון 28 לפניכם שלושה גרפים שהם קווים עולים . א . לאחד הקווים נבנו מדרגות . בנו מדרגות לשני הקווים האחרים . קבעו את רוחב המדרגה לפי רצונכם ( לא כדאי לקבוע רוחב קטן מדי או גדול מדי . ( ב . תארו את ההשתנות של גובה המדרגות בכל אחד מהקווים . ג . איזה מהגרפים מתאר קצב השתנות הולך וגדל , ואיזה מהם מתאר קצב השתנות הולך וקטן ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר