עמוד:37

דיון 27 חברת "מעיינות" בדקה את גובה המים בשני מכלים למדידת משקעים במקומות שונים בארץ במשך 6 ימים רצופים . היא הציגה את גובה המים במכלים בהתאם לזמן שעבר מתחילת המדידה באמצעות גרפים וטבלאות . א . התאימו לכל טבלה גרף . ב . השלימו את הטבלה המתארת את השינויים היומיים בגובה המים . ג . תארו במילים את ההשתנות של גובה המים בכל מכל . ד . לפניכם שוב הגרפים המתארים את גובה המים בשני המכלים . לכל גרף נבנו מדרגות ברוחב אחיד . בכל גרף תארו את ההשתנות של גובה המדרגות במשך הזמן . ה . השוו בין השתנות גובה המים , כפי שתיארתם בסעיף ג , לבין השתנות גובה המדרגות . ו . באיזה מכל השתנה גובה המים בקצב קבוע ? כיצד ניתן לראות זאת על פי המדרגות ? ז . באיזה יום היה קצב עליית המים במכל ב הגבוה ביותר ? כיצד ניתן לראות זאת על פי המדרגות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר