עמוד:36

למתעניינים אפשר לכתוב את תחומי העלייה והירידה בכתיב אלגברי . דוגמה הגרף שלפניכם עולה עבור ערכי x שבין , 1–ל -1 כלומר ערכי x גדולים -1–מ וקטנים . 1–מ בכתיב אלגברי כותבים כך : -1 < x < 1 הגרף יורד עבור ערכי x שבין , 3–ל 1 כלומר ערכי x גדולים 1–מ וקטנים . 3–מ כותבים את תחום הירידה כך : 1 < x < 3 הרחבה 25 כתבו בכתיב אלגברי את תחומי העלייה והירידה של כל אחד מהגרפים . הרחבה 26 בכל סעיף סרטטו שני גרפים שונים לפי התיאור הנתון : א . תחום העלייה של הגרף הוא , 5 < x < 12 ותחום הירידה שלו הוא . -2 < x < 5 ב . תחום העלייה של הגרף הוא , -3 < x < -1 , 0 < x < 4 , 5 < x < 6 ותחום הירידה של הגרף הוא .-1 < x < 0 , 4 < x < 5 ג . תחום העלייה של הגרף הוא , -7 < x < -2 ותחום הירידה של הגרף הוא . 2 < x < 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר