עמוד:35

23 חוקרים במחקר חקלאי ערכו ניסוי ועקבו אחר ריכוז הנתרן בצמח במשך 5 ימים . הגרף מתאר את השינוי בריכוז הנתרן בזמן הניסוי . א . כתבו את תחומי העלייה והירידה של הגרף . ב . באילו פרקי זמן ירד ריכוז הנתרן ? ג . באיזה פרק זמן נשאר ריכוז הנתרן קבוע ? ד . באילו פרקי זמן עלה ריכוז הנתרן ? תזכורת מולאר הוא יחידת מידה המשמשת למדידת ריכוז של חלקיקים בתמיסה ( ראו עמ' . ( 19 24 החוקרים ערכו ניסוי נוסף ושינו את תנאי הסביבה של הצמח . התוצאות השתנו : ביום הראשון - ריכוז הנתרן ירד 25–מ מילימולאר 10–ל מילימולאר . בימים השני והשלישי - ריכוז הנתרן לא השתנה . ביום הרביעי - ריכוז הנתרן עלה 15–ל מילימולאר . ביום החמישי - ריכוז הנתרן נשאר קבוע . בחרו גרף היכול להתאים לתוצאות הניסוי . שימו לב : המספר 1 על ציר x מייצג את סוף היום הראשון , והמספר 2 מייצג את סוף היום השני . התחום על ציר x שבין 2–ל 1 מייצג את מהלך היום השני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר