עמוד:34

20 בכל סעיף כתבו את תחום העלייה ואת תחום הירידה של הגרף . 21 בכל סעיף סרטטו שני גרפים שונים לפי התיאור הנתון . א . הגרף עולה עבור ערכי x שבין 2–ל 0 ויורד עבור ערכי x שבין . 5–ל 2 ב . הגרף יורד עבור ערכי x שבין ,-2–ל -5 עולה עבור ערכי x שבין 3–ל 0 וקבוע עבור ערכי x שבין . 0–ל -2 ג . הגרף עולה עבור ערכי x שבין -6–ל -12 ובין 3–ל -3 ויורד עבור ערכי x שבין -3–ל -6 ובין . 9–ל 3 22 מדדו את כמות המים במכל מסוים במשך 17 דקות . הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים במכל במשך הזמן מתחילת המדידה . א . מהו תחום העלייה של הגרף ? ב . מהו תחום הירידה של הגרף ? ג . מהם פרקי הזמן שבהם כמות המים לא השתנתה ? כמה פרקי זמן כאלה יש ? ד . בכמה ליטרים השתנתה כמות המים בכל דקה - מסוף הדקה 7–ה עד סוף הדקה ? 9–ה ה . באילו פרקי זמן עלתה כמות המים במכל ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר