עמוד:33

16 בכל סעיף כתבו נכון או לא נכון . א . הגרף עולה בתחום שבין . 7–ל 5 ב . תחום העלייה של הגרף הוא בין . 7–ל 5 ג . הגרף יורד בתחום שבין . 5–ל 1 ד . תחום העלייה של הגרף הוא ערכי x שבין . 7–ל -8 ה . תחום הירידה של הגרף הוא ערכי x שבין 1–ל -4 ובין . 9–ל 7 ו . בתחום שבין 5–ל 1 הגרף אינו עולה . 17 לפניכם גרף . א . מהו תחום העלייה של הגרף ? ב . מהו תחום הירידה של הגרף ? ג . מהו התחום שבו הגרף קבוע ? 18 בגרף שלפניכם מסומנות נקודות . א . בין אילו נקודות הגרף עולה ? ב . בין אילו נקודות הגרף יורד ? ג . בין אילו נקודות הגרף קבוע ? ד . כתבו את תחום העלייה של הגרף , את תחום הירידה שלו ואת התחום שבו הגרף קבוע . 19 לפניכם מערכת צירים ותיאור מילולי של גרף . סרטטו שלושה גרפים שונים שכל אחד מהם מתאים לתיאור . תחום הירידה של הגרף הוא בין , 0–ל -3 תחום העלייה שלו הוא בין , 6–ל 2 ועבור ערכי x שבין 2–ל 0 הגרף קבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר