עמוד:31

הרחבה 12 הטמפרטורה בחדר היא . 28 ! C מפעילים מזגן ומכוונים אותו לטמפרטורה של . 24 ! C הטמפרטורה בחדר יורדת עד שהיא מגיעה , 24 ! C–ל ואז המזגן מפסיק את פעולת הקירור . הטמפרטורה בחדר עולה , וכשהיא מגיעה , 28 ! C–ל המזגן שוב מתחיל לקרר את החדר . התהליך כולו חוזר על עצמו שוב ושוב . א . סרטטו גרף היכול לתאר את הטמפרטורה בחדר מתחילת הפעלתו של המזגן . ב . בכל תחום אפיינו את הקו - עולה , יורד או קבוע . דיון 13 לפניכם גרף המתאר את הטמפרטורות שנמדדו בתחנה מטאורולוגית ביום מסוים מחצות ( מסומן ( 0–ב עד 12 : 00 בצהריים . א . תארו במילים את השתנות הטמפרטורה במשך הזמן . ב . חלקו את הגרף לתחומים שבכל אחד מהם הטמפרטורה רק עולה , רק יורדת או אינה משתנה . תארו את פרק הזמן של כל אחד מהתחומים . ג . מהי הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה ? מהי הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה ? דיון 14 לפניכם גרף . א . בין אילו נקודות על הגרף הקו עולה ? ב . בין אילו נקודות על הגרף הקו יורד ? ג . חלקו את הגרף לתחומים שבכל אחד מהם הקו רק עולה או רק יורד . ד . עבור אילו ערכים של x הגרף עולה ? ה . עבור אילו ערכים של x הגרף יורד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר