עמוד:27

קו קבוע הוא קו שעבור כל נקודותיו - שיעורי y–ה קבועים . דוגמה בגרף ובטבלה רואים שכאשר שיעורי x–ה גדלים , שיעורי y–ה קבועים . ( 2 ) 5 בכל סעיף : א . רשמו בטבלת הערכים את שיעורי הנקודות המסומנות על הקו . ב . תארו כיצד הערכים של y משתנים כאשר הערכים של x גדלים . ג . כתבו את אפיונו של הקו : עולה , יורד או קבוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר