עמוד:24

מחשבים ולא רק * ... . 1 להלן משקלם בק"ג של 15 אנשים : . 77 , 73 , 81 , 62 , 73 , 70 , 57 , 66 , 87 , 58 , 51 , 72 , 48 , 83 , 57 סדרו את המשקלים בכל אחת מהטבלאות הבאות : . 2 בבית הספר התקיים שבוע ספורט . לפניכם דיאגרמה המייצגת את הניקוד שקיבלו שתי קבוצות בכל אחד מימי השבוע . א . באיזה יום קיבלה קבוצה א' 40 נקודות ? ב . באילו ימים קיבלה קבוצה ב' ניקוד גבוה יותר מקבוצה ? 'א ג . הקבוצה שצברה את מספר הנקודות הגבוה ביותר היא המנצחת . איזו קבוצה זכתה בתחרות בסוף השבוע ( ביום א' זכו שתי הקבוצות במספר נקודות שווה ?( מה מספר הנקודות שקיבלה ? . 3 לפניכם התפלגות גבהים של שתי קבוצות ילדים . א . מהו אחוז הילדים שגובהם בין מ"ס 125 לבין מ"ס 134 בקבוצה ? 'ב ב . מהו אחוז הילדים שגובהם לפחות מ"ס 105 בקבוצה ? 'א ג . אם מספר הילדים מקבוצה ב' שגובהם מ"ס 104-95 הוא , 24 מה מספר הילדים בקבוצה ? 'ב * משימות 3-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית — פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 — ג" עמ' © . 102–ו 100 , 99 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר