עמוד:19

11 מדדו את כמות המים במכל מסוים במשך 18 דקות . הגרף שלפניכם מתאר את כמות המים במכל במשך הזמן מתחילת המדידה . א . כעבור כמה דקות הייתה כמות המים הגדולה ביותר ? ב . באילו נקודות זמן היו במכל 400 ליטר מים בדיוק ? ג . מהי כמות המים הקטנה ביותר שנמדדה במכל ? באילו נקודות זמן ? ד . בכמה ליטרים עלתה כמות המים במכל 5–ב הדקות האחרונות ? ה . באילו פרקי זמן לא השתנתה כמות המים במכל ? מה הייתה כמות המים במכל בכל פרק זמן שציינתם ? ו . כתבו מידע נוסף שאפשר למצוא בגרף . הרחבה 12 חוקרים במחקר חקלאי ערכו ניסוי ועקבו אחר ריכוז הנתרן בצמח במשך 5 ימים . הגרף מתאר את השינוי בריכוז הנתרן בזמן הניסוי . שימו לב : המספר 1 על ציר x מייצג את סוף היום הראשון , והמספר 2 מייצג את סוף היום השני . התחום על ציר x שבין 2–ל 1 מייצג את מהלך היום השני . א . כעבור כמה זמן מתחילת הניסוי היה ריכוז הנתרן הגבוה ביותר ? ב . בכמה מילימולארים ירד ריכוז הנתרן מהיום השלישי עד היום הרביעי ? ג . באילו ימים היה ריכוז הנתרן יותר 30–מ מילימולארים ? ד . האם ריכוז הנתרן הגיע 2–ל מילימולארים במהלך הניסוי ? הסבירו . הידעתם ? מול הוא יחידת מידה המשמשת למדידה של מספר החלקיקים של חומר . מול חלקיקים משמעו 23 כ– 6 . 022 × 10 חלקיקים . המספר נקבע כך שמול אטומי מימן ישקול בדיוק גרם אחד . מכאן ניתן להסיק מהו משקלו של מול אחד של כל חומר נתון . למשל : אטום פחמן שוקל פי 12 מאטום מימן , ולכן המשקל של מול אטומי פחמן יהיה 12–כ גרם . מולאר הוא יחידת מידה המשמשת למדידת ריכוז של חלקיקים בתמיסה . מולאר אחד משמעו ריכוז של מול אחד של חלקיקים לליטר . כאשר מדובר בריכוזים נמוכים יותר , מקובל למדוד אותם במילימולאר , כלומר באלפיות מולאר . למשל : ריכוז הנתרן בדמנו הוא 145-136–כ מילימולאר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר