עמוד:18

9 מכונית יצאה מתל אביב בשעה 8 : 00 בבוקר ונסעה למטולה ובחזרה . הגרף שלפניכם מתאר את המרחק שעברה המכונית משעת יציאתה מתל אביב . שימו לב : המספרים על ציר x מתחילים . 8 : 00–ב א . באילו שעות הייתה המכונית במרחק של מ"ק 150 מתל אביב ? ב . מהו המרחק בין תל אביב למטולה ? ג . בין אילו שעות נסעה המכונית לכיוון מטולה ? ד . בין אילו שעות נסעה המכונית לכיוון תל אביב ? ה . בין אילו שעות שהתה המכונית במטולה ? איך רואים זאת בגרף ? ו . איזה מרחק עברה המכונית מהשעה 10 : 00 עד השעה ? 13 : 00 ז . איזה מרחק עברה המכונית מהשעה 16 : 00 עד השעה ? 18 : 00 ח . הציעו שאלות משלכם שאפשר לענות עליהן לפי הגרף , וענו עליהן . 10 השלימו את הטבלה על סמך הגרף שבמשימה . 9 ענו על סמך הגרף או על סמך הטבלה : א . מתי היה המרחק מתל אביב הגדול ביותר ? ב . באילו שעות קטן המרחק מתל אביב ? ג . באילו שעות נשאר המרחק מתל אביב קבוע ( לא השתנה ?( ד . האם ייתכן שהמכונית הייתה באותו מרחק מתל אביב בשעות שונות ? הסבירו כיצד רואים זאת בגרף ובטבלה . ה . מה הם הגדלים המשתנים בסיפור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר