עמוד:16

דיון 5 לאה גרה בקנדה . היא מדדה את טמפרטורת האוויר ביום חורפי מסוים והציגה את תוצאות המדידות בטבלה : א . תארו במילים את ההשתנות של הטמפרטורה ביום המדידה . ב . הציגו את תוצאות המדידות של הטמפרטורה במערכת צירים . אפשר להציג את תוצאות המדידות של הטמפרטורה ( במשימה ( 5 במערכת צירים כך : נסמן על ציר x את השעה , ועל ציר y נסמן את הטמפרטורה . ! C–ב נתאר כל מדידה כנקודה במערכת הצירים . דוגמה בטבלה שבמשימה 5 אפשר לראות שבשעה 6 : 00 הייתה הטמפרטורה .-3 ° C נסמן את הנקודה . ( 6 , -3 ) דיון 6 לאה לא מדדה את הטמפרטורה בשעות . 17 : 00–ו 13 : 00 א . האם סביר להניח שבשעה 13 : 00 הייתה הטמפרטורה ? 4 ° C הסבירו . האם סביר להניח שבשעה 13 : 00 הייתה הטמפרטורה ? 20 ° C הסבירו . האם סביר להניח שבשעה 13 : 00 הייתה הטמפרטורה ? -7 ° C הסבירו . ב . השלימו בטבלה טמפרטורות המתאימות לדעתכם לשעות . 17 : 00–ו 13 : 00 הסבירו מדוע הן מתאימות . ג . סמנו במערכת הצירים שבניתם במשימה 5 גם את הנקודות שרשמתם בסעיף ב . ד . סמנו במערכת הצירים נקודה שיכולה לייצג טמפרטורה בנקודת זמן נוספת . כתבו את שיעורי הנקודה הזאת . ה . חברו את כל הנקודות שסימנתם במערכת הצירים ( במשימה 5 ובמשימה זו , ( כך שיתקבל גרף של השתנות הטמפרטורה בשעות 6 : 00 עד . 22 : 00 ו . סמנו על הגרף עוד נקודה כלשהי וכתבו בערך את שיעורי הנקודה . ז . על סמך הגרף שלכם השלימו את הטבלה . הסבירו כיצד עשיתם זאת . ח . האם הגרף שציירתם מתאר את הטמפרטורה בכל נקודת זמן בשעות ? 22 : 00-6 : 00 הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר